1- مراحل ادمیت نوزاد .افزودن تصویر از فضای اختصاصی

2- خصوصیات نوزاد طبیعی ( تغییرات تنفسی ، تغییرات گردش خون ، تغییرات  دستگاه گوارش ، تغییرات در وضع دفع ، تغییرات خون ساز ، تغییرات سیستم اسکلتی ، سیستم عصبی ) .

3- مشخصات فیزیکی نوزاد ( وزن ، قد ، دورسر ، دور قفسه سینه ) .

4- علائم حیاتی .

5- ارزیابی نوزاد بعد از تولد ( اقدامات در آپگارهای مختلف ) .

6- معاینه فیزیکی نوزاد ( توده عضلانی ، پوست ، گریه ، چهره ، گوش ها ، بینی ، دهان ، گردن ، قفسه سینه ، شکم ، دستگاه تناسلی ) .

7- رفلکس های نوزاد .

8- مزایای شیر مادر ( تغذیه ای ، ایمونولوژیکی ، روانی ) .

9- عوامل موثر در تولید و ترشح شیر مادر .

10-موارد منع دائم تغذیه پستانی .

11- موارد منع از طرف نوزاد .

12- موارد منع موقت .

13- مدت نگهداری شیر دوشیده شده .

14- معایب شیر خشک .

15- مشکلات شایع دوران نوزادی و تدابیر درمانی و توجهات پرستاری ( درماتیت دیاپر ، عفونت بند ناف ، برفک ، تغذیه با شیر مادر و HIV  ، انتقال هپاتیت B به نوزاد ، پنومونی آسپیراسیون) .

16- ویژگیهای رشد و تکامل نوزاد .

17- ایکتر .

18- ناهنجاری های شایع دوران نوزادی (آترزی مری ، آمفالوسل ، فتق دیافراگمی ، مقعد بسته ، لب شکری و شکاف کام ، سلیاک ، تشنج ) .

19- نحوه صحیح نگارش گزارش پرستاری بخش نوزادان .

20- آموزش به مادران ، نوزادان بستری شده .

21- آشنایی با تجهیزات پزشکی بخش نوزادان .